Zámecký sklep

Sklepení sokolovského zámku je pro veřejnost přístupné od roku 2019 a nabízí pohled do nejstarší historie zámku a vlastně celého Sokolova.

První část přibližuje archeologické objevy a nálezy z výzkumu sklepa a nádvoří zámku. Výzkum proběhl v letech 1993 – 1994 a odhaleny při něm byly základy původní kruhové tvrze ze 3. třetiny 13. století. Část z nich je, stejně jako vodní jímka z konce 15. století součástí expozice. Názornější představu o podobě vodní tvrze dává její model, vystavený na začátku návštěvnické trasy. Archeologickou expozici dále tvoří různé kamenické články, keramické kachle, džbánky, torza hrnců, hrnečků a kahánků nalezených při výzkumu sklepa. Druhá část expozice s názvem "Geologické poklady Sokolovska" se skládá ze 12 tematických celků: složení Země, vulkanismus, rostlinné a živočišné zkameněliny, surovinové poklady minulosti a budoucnosti, chvála uhlí, keramické suroviny, barevnost přírodní keramiky, místní jména Sokolovska ve vědách, podloží Sokolov a složení zdiva sokolovské tvrze a zámku. Vystavené vzorky minerálů, hornin, zkamenělin a nerostných surovin pocházejí z drtivé většiny z území Sokolovska a Karlovarského kraje. Region se pyšní poklady, které k nám jezdí poznávat geologové z celého světa. Jsou to stopy hercynského vrásnění, klasická ložiska rud cínu, stříbra, kobaltu, uranu, špičkové kaolíny a keramické suroviny, dynamický třetihorní rift, unikátní pestrost typů uhlí, minerální prameny, mofety, živá seismická a tektonická aktivita, ale i geologické jevy vyvolané lidskou činností a tzv. česká rekultivační škola. Expozice vznikla s finanční dotací Ministerstva kultury ČR a vystavené exponáty pocházejí ze sbírky Muzea Sokolov, která je průběžně doplňována o dary soukromých osob. V případě zájmu lze dohodnout komentované prohlídky a besedy k dílčím tématům.

Sokolovský poklad

V oddělené části sklepa, vznikla po nezbytných úpravách expozice sokolovského pokladu. Jedná se o kolekci šperků, manžetových knoflíčků a hodinek z 2. poloviny – 1. třetiny 20. století. Šperky byly nalezeny při výkopových pracích na dvoře v říjnu 1994. Dlouhodobým pobytem ve vlhkém prostředí byla bohužel většina šperků značně poškozena a proto v letech 1996 – 1999 následovalo jejich restaurování. V následujících letech se hledalo vhodné místo pro trvalé vystavení pokladu, což nebylo jednoduché, neboť požadavky na bezpečnost zahrnovaly trezorovou místnost. Do roku 2019 tak byly šperky vystaveny pouze dvakrát a to po dobu několika dnů za dohledu Policie ČR a Městské policie Sokolov. Až rekonstrukce sklepa přinesla možnost zřízení výstavního prostoru splňujícího bezpečnostní požadavky pro trvalé vystavení šperků.

Fotogalerie

Otevírací doba

Zámecky sklep
Středa - Neděle 09.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 17.00 hod.
(poslední vstup v 11.30 a 16 hodin)
Sokolovský poklad
Čtvrtek – Sobota 10, 11, 14 a 15.30 hod.

Vstupenky

80 Kč
Základní
40 Kč
Snížené
Děti do 15 let, studenti, senioři od 62 let, ZTP
30 Kč
Školní výpravy
Cena uvedena za jednu osobu
200 Kč
Rodinné
Maximálně 2 dospělí a 4 děti
0 Kč
Zdarma
členové AMG, členové Zväzu muzejí SR, děti do 6 let, Nárok na slevu, nebo vstup zdarma je třeba hlásit předem a prokázat se příslušným průkazem !!!
Ve středu a v neděli nebo v jiném čase je prohlídka možná po domluvě na tel. čísle 725 801 637.
Skupinám od 4 osob doporučujeme objednání prohlídky na tel. čísle 725 801 637.
Z důvodu prudkého schodiště do sklepa nevhodné pro vozíčkáře.

Kontakty

Adresa Zámecká 1, 356 01 Sokolov Telefon + 420 722 933 496
+ 420 725 801 637
E-mail muzeum@muzeum-sokolov.cz Dostupnost parkoviště u bývalého kláštera, sjezd z Komenského ulice

Nastavení

Přístu do této sekce je omezen.
Zadejte své heslo.