Zámecký sklep

Sklepení sokolovského zámku je pro veřejnost přístupné od roku 2019 a nabízí pohled do nejstarší historie zámku a vlastně celého Sokolova.

První část přibližuje archeologické objevy a nálezy z výzkumu sklepa a nádvoří zámku. Výzkum proběhl v letech 1993 – 1994 a odhaleny při něm byly základy původní kruhové tvrze ze 3. třetiny 13. století. Část z nich je, stejně jako vodní jímka z konce 15. století součástí expozice. Názornější představu o podobě vodní tvrze dává její model, vystavený na začátku návštěvnické trasy. Archeologickou expozici dále tvoří různé kamenické články, keramické kachle, džbánky, torza hrnců, hrnečků a kahánků nalezených při výzkumu sklepa. Druhá část expozice s názvem "Geologické poklady Sokolovska" se skládá ze 12 tematických celků: složení Země, vulkanismus, rostlinné a živočišné zkameněliny, surovinové poklady minulosti a budoucnosti, chvála uhlí, keramické suroviny, barevnost přírodní keramiky, místní jména Sokolovska ve vědách, podloží Sokolov a složení zdiva sokolovské tvrze a zámku. Vystavené vzorky minerálů, hornin, zkamenělin a nerostných surovin pocházejí z drtivé většiny z území Sokolovska a Karlovarského kraje. Region se pyšní poklady, které k nám jezdí poznávat geologové z celého světa. Jsou to stopy hercynského vrásnění, klasická ložiska rud cínu, stříbra, kobaltu, uranu, špičkové kaolíny a keramické suroviny, dynamický třetihorní rift, unikátní pestrost typů uhlí, minerální prameny, mofety, živá seismická a tektonická aktivita, ale i geologické jevy vyvolané lidskou činností a tzv. česká rekultivační škola. Expozice vznikla s finanční dotací Ministerstva kultury ČR a vystavené exponáty pocházejí ze sbírky Muzea Sokolov, která je průběžně doplňována o dary soukromých osob. V případě zájmu lze dohodnout komentované prohlídky a besedy k dílčím tématům.

Sokolovský poklad

V oddělené části sklepa, vznikla po nezbytných úpravách expozice sokolovského pokladu. Jedná se o kolekci šperků, manžetových knoflíčků a hodinek z 2. poloviny – 1. třetiny 20. století. Šperky byly nalezeny při výkopových pracích na dvoře v říjnu 1994. Dlouhodobým pobytem ve vlhkém prostředí byla bohužel většina šperků značně poškozena a proto v letech 1996 – 1999 následovalo jejich restaurování. V následujících letech se hledalo vhodné místo pro trvalé vystavení pokladu, což nebylo jednoduché, neboť požadavky na bezpečnost zahrnovaly trezorovou místnost. Do roku 2019 tak byly šperky vystaveny pouze dvakrát a to po dobu několika dnů za dohledu Policie ČR a Městské policie Sokolov. Až rekonstrukce sklepa přinesla možnost zřízení výstavního prostoru splňujícího bezpečnostní požadavky pro trvalé vystavení šperků.

Fotogalerie

Otevírací doba

Zámecky sklep
Středa - Neděle 09.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 17.00 hod.
(poslední vstup v 11.30 a 16 hodin)
Sokolovský poklad
Čtvrtek – Sobota 10, 11, 14 a 15.30 hod.

Vstupenky

70 Kč
Základní
40 Kč
Snížené
Děti do 15 let, studenti, senioři od 62 let, ZTP, členové KPVU (Klub přátel výtvarného umění), držitelé Karlovy Vary city card
140 Kč
Rodinné
Maximálně 2 dospělí a 4 děti
0 Kč
Zdarma
členové AMG, pracovníci NPÚ, členové Zväzu muzejí SR, děti do 6 let, Nárok na slevu, nebo vstup zdarma je třeba hlásit předem a prokázat se příslušným průkazem !!!
Ve středu a v neděli nebo v jiném čase je prohlídka možná po domluvě na tel. čísle 725 801 637.
Skupinám od 4 osob doporučujeme objednání prohlídky na tel. čísle 725 801 637.
Z důvodu prudkého schodiště do sklepa nevhodné pro vozíčkáře.

Kontakty

Adresa Zámecká 1, 356 01 Sokolov Telefon + 420 722 933 496
+ 420 725 801 637
E-mail muzeum@muzeum-sokolov.cz Dostupnost parkoviště u bývalého kláštera, sjezd z Komenského ulice

Nastavení

Přístu do této sekce je omezen.
Zadejte své heslo.