Štola číslo 1 Jáchymov

Těžba stříbrných i uranových rud

Jáchymov patří mezi nejvýznamnější česká hornická historická města. V 16. století ho proslavila ho těžba stříbra a následná ražba stříbrné mince tolarů (od těchto mincí, které byly ve své době zárukou kvalitní měny je odvozen i název měny USA – dolaru). Stříbrná horečka sice během několika desetiletí pominula, ale hornická činnost pokračovala i nadále – vedle stříbra se těžilo olovo, arsen, kobalt, nikl, cín a také smolinec, který se používal k barvení skla. A byl to právě jáchymovský smolinec, ve kterém manželé Curieovi objevili v roce 1898 nové prvky – polonium a radium. Tento objev přinesl městu světlé (radonové lázně) i stinné stránky. Od konce 40. let probíhala na Jáchymovsku masivní těžba uranu pro potřeby zbrojního programu SSSR. Při této těžbě byly využíváni i političtí vězni – muklové (muž určený k likvidaci), kteří zde pracovali a žili v naprosto nevyhovujících podmínkách (nedostatek potravin, špatné vybavení, bez ochrany proti záření, bez lékařské péče atd.).

Mezi památky na těžbu stříbrných i uranových rud patří i areál štoly č. 1 a sousední důl Svornost. Ražba štoly č.1 proběhla v rámci rozsáhlých průzkumných prací bývalými Jáchymovskými doly v letech 1952 – 1953. Její délka je 230 m a jedna z bočních chodeb protíná i v minulosti těženou stříbronosnou žílu Evangelist.

Práce na zpřístupnění štoly proběhly v letech 2006 – 2008. Ve štole je instalována také malá expozice důlní techniky – důlní vozíky, vrtáky apod. V roce 2012 se pak podařilo vyčistit a zabezpečit i starší důlní díla z dob stříbrné horečky v na přelomu 15. a 16. století.

Fotogalerie

Otevírací doba

1. Květen - 30. Červen a 1. Září - 30. Říjen
Středa - Neděle
1. Července - 31. Srpna
Pondělí - Neděle
10.00, 11.00, 13.00 - 16.00 hod.
vždy v celou hodinu

Vstupenky

100 Kč
Základní
70 Kč
Snížené
Děti do 15 let, studenti, senioři od 62 let, ZTP
50 Kč
Školní výpravy
Cena uvedena za jednu osobu
250 Kč
Rodinné
Maximálně 2 dospělí a maximálně 3 děti
0 Kč
Zdarma
členové AMG, členové Zväzu muzejí SR, děti do 6 let, Nárok na slevu, nebo vstup zdarma je třeba hlásit předem a prokázat se příslušným průkazem !!!
1
Na prohlídky je nutné se dostavit 15 minut předem.
2
Pro vstup do štoly je potřeba mít pevnou a uzavřenou obuv.
3
Z bezpečnostních důvodů je kapacita štoly omezena na 25 návštěvníků, u výprav nad 10 osob je potřeba si prohlídku předem telefonicky rezervovat.
4
Vstup pro děti v doprovodu dospělé osoby od 5 let.
O prázdninách je potřeba si prohlídku telefonicky rezervovat.
Bezbariérový přístup do vstupní budovy, včetně WC pro invalidy. Samotný důl bohužel není pro invalidy přístupný. (prudký výstup a sestup ze schodů, koleje).
Není primárně uzpůsobeno pro zrakově postižené. Prohlídka slepých návštěvníků s doprovodem není z bezpečnostních důvodů možná.
K dispozici je tištěný průvodce pro sluchově postižené. Samotná prohlídka Štoly č.1 není z důvodu nutné hlasové interakce s průvodcem možná.

Kontakty

Adresa Štola č.1, Jáchymov Telefon +420 601 289 121 E-mail jachymov@muzeum-sokolov.cz Dostupnost sjezd ze silnice č. 25 směr Jáchymov - Nové Město a Mariánská, parkování u areálu

Nastavení

Přístu do této sekce je omezen.
Zadejte své heslo.