Oddělení přírodovědné

Přírodovědné oddělení se zabývá dvěma základními obory, které vyplývají z celkové specializace muzea, tj. geologickým a botanickým disciplínám.   Botanický i geologický výzkum je soustředěn převážně na oblast Krušných hor, Slavkovského lesa, Doupovských hor a Sokolovské pánve. Tato základní činnost je doplněna o lichenologický průzkum a rozsáhlou fotodokumentaci. Spolupracuje s odbornou veřejností a mnoha vědeckými institucemi.  

Dále se oddělení se stará o obsáhlý, neustále se zvětšující botanický herbář se sbírkami nejen z regionu muzea, ale i z mnoha oblastí bývalého Československa a několika evropských států. V současné době čítá herbář s mezinárodní zkratkou "SOKO" přes 16 tisíc položek.  

Značně rozsáhlé jsou sbírky geologické ze zájmové oblasti muzea doplněné o srovnávací materiály z řady našich i světových lokalit. Základem jsou mineralogické a ložiskové vzorky převážně cínových ložisek Slavkovského lesa a západních Krušných hor.  

Ze speciálních sbírek je zajímavá lichenologická. V péči oddělení je i "menší" entomologická sbírka. Rozsáhlou, neustále se rozšiřující kolekci tvoří fotografie se širokým spektrem záběru (botanika, ekologie, geomorfologie, staré a památné stromy apod.).  

V současné době věnuje oddělení rozsáhlé dokumentaci starých a památných stromů České republiky. Dokumentace spočívá v evidenci existujících či zaniklých, chráněných i nechráněných stromů splňující vytyčená kritéria, charakteristiky stromu, jeho zdravotního stavu a možného výhledu do budoucnosti, schraňování historických údajů, fotografické dokumentace a samostatných kreseb.  

 

Pracovníci přírodovědného oddělení:

  • RNDr. Jaroslav Michálek – botanika, ekologie, geomorfologie, staré stromy, mineralogie, geologie, fotografie
  • Ing. Petr Uhlík – lichenologie, staré stromy, fotografie, entomologie
  • Světlana Kuncová – dokumentátor, preparátor  

,
 
Obrazová příloha