Česko - bavorský geopark

www.geopark.cz

Česko-bavorský geopark je ukázkovým územím s projevy stovky milionů let trvajících geologických procesů podél významné struktury tzv. oherského prolomu (riftu). Tato příkopová propadlina je geologicky nejaktivnější oblastí Českého masivu. Ačkoliv nejmohutnější geologické projevy v ní ustaly před pěti miliony let, přetrvávající tektonika, vulkanismus, vysoký tepelný tok, vývěry termálních vod i seismická aktivita nadále lákají pozornost laiků i specialistů. Geologické jednotky lemující prolom dokumentují přes 600 milionů let starou historii Země a její neobyčejné nerostné bohatství. Všechny tyto procesy daly tvář dnešní krajině, která je naším domovem. Naučme se jí chápat! Česko-bavorský geopark je krajinným celkem v srdci Evropy. Na území Karlovarského kraje, Plzeňského kraje (Tachovsko) a čtyř bavorských okresů (Neustadt/Waldnaab, Tirschenreuth,Wunsiedel a Bayreuth) je představena geologická stavba v roli podmiňujícího faktoru ekonomického a kulturního vývoje lidské společnosti. Tento fenomén je popularizován naučnými stezkami a muzejními expozicemi, budováním informačních center a pořádáním tématických výstav, přednášek a kulturních akcí. Cílem je prohloubit sounáležitost s krajinou a poukázat na zajímavosti, které často nejsou veřejnosti známy. Česko-bavorský geopark tak významně podporuje přeshraniční spolupráci a zvyšuje turistickou atraktivitu regionu. Karlovarský kraj leží v geoparku svojí velkou částí. Na jeho území jsou soustředěny výskyty nejrůznějších hornin - od žul a rul přes vzácné relikty zemského pláště až sopečné horniny a mocné sedimentární jednotky. Geologickou pestrost podtrhují ložiska hnědého uhlí, keramických surovin, rud a drahých kovů, výskyty vzácných nerostů, jakož i nesčetné minerální prameny a bizarní skalní útvary. Mnoho míst je chráněno jako přírodní a technické památky, největší plošnou jednotkou je Chráněná krajinná oblast Slavkovský les. Kulturně-vědecký význam krajiny utvářely světové osobnosti geologie jako Georgius Agricola, Johann Wolfgang Goethe, Kašpar Šternberk, Marie Curie-Sklodowská a další. Významné lokality geoparku na území Karlovarského kraje jsou věnovány řadě vzájemně se prolínajících témat.

Geologie a geomorfologie: Božídarské rašeliniště, Hory-Jan Svatoš, Hroznětín-Krásný vrch, Kladské rašeliny, Kynžvartský kámen, Pomezná, Rybničná-Viklan, Staré Sedlo-Údolí Ohře, Vysoký kámen u Kraslic

Prameny a lázeňství: Karlovy Vary, Kynžvartské kyselky, Mariánské Lázně, Milhostov-Bublák, Prameny, Vonšov-Soos

Vulkanismus: Andělská Hora, Františkovy Lázně-Komorní hůrka, Mýtina-Železná hůrka, Rotavské varhany

Mineralogie a paleontologie: Dřenice, Hazlov-Goethova trasa, Loketské serpentiny, Lomnice-Erika, Mnichov-Sítiny

Hornická historie: Boží Dar-Zlatý Kopec, Čistá-důl Jeroným, Horní Blatná-Vlčí jámy, Horní Slavkov, Hřebečná, Jáchymov, Krásno, Nejdek, Oloví, Přebuz, Šindelová

Těžba uhlí a rekultivace: Habartov-Medard, Lítov-Chlum Sv. Maří, Nové Sedlo-lom Družba, Sokolov-arboretum Antonín


,
 
Obrazová příloha