Muzeum - Hornické muzeum Krásno

Muzeum se rozkládá v prostoru cínového dolu Vilém, vybudovaném v období 1. světové války. Tehdy vedl nedostatek surovin k obnovovení hornické činnosti i v oblasti Slavkovského lesa. Po skončení války, nastal ale opět úpadek a v roce 1921 byl důl Vilém uzavřen. Počátek novodobé historie celého ložiska Krásno je datován novou velkorysou otvírkou zahájenou v roce 1955. Do roku 1970 byla ruda ze Schnödova pně těžena na povrch jámou Vilém, od roku 1971 byla těžba převedena na novou hlavní jámu Huber. 
V roce 1991 pak byla těžba ukončena a během následujících let se Muzeu Sokolov podařilo získat budovy v areálu a vybudovat zde hornické muzeum. Jako první byla v roce 1998 zpřístupněna expozice v budově bývalé třídírny cínových rud, kde byl umístěn těžní parní stroj z roku 1897. 
Dnes je zde dále prezentována historie rudného i uhelného hornictví v regionu, historie města Krásno a partnerské obce Bischofsgrün. V roce 2004 byl zpřístupněn i sousední areál, jehož dominantou jsou ukázky lokomotiv a vagónů o rozchodu 450 a 600 mm (užívané v podzemí slavkovského revíru) a o rozchodu 900 mm (používané v povrchových hnědouhelných lomech). Dále zde lze navštívit ukázkovou štolu, expozici důlní dopravy a výstavu báňského záchranářství. Od května dokonce září je možné vyzkoušet jízdu důlním vláčkem. 
Otevírací doba:
březen – listopad středa – neděle 9-12 a 13-17 hod.
prosinec – únor zavřeno 
Vstupné:
dospělí 50 Kč,
snížené 25 Kč,
rodinné (maximálně 2 dospělí a 4 děti) 90 Kč 
Kontakt:
tel. +420 606 806 714
www.muzeum-sokolov.cz 
Poloha:
odbočka ze silnice č.209 směr Háje, parkování před muzeem

,
 
Obrazová příloha