Oddělení historické

Odborné oddělení muzea zaměřené na obory historie. Specializace instituce je směřována na hornictví a doprovodné výrobní obory. Od toho se odvíjí základní činnost oddělení. Zajišťují sběr, zpracování a ochranu sbírkového fondu muzea v oblasti historických disciplín včetně doprovodné evidenční agendy. Zajišťují základní konzervování sbírek, jejich běžnou údržbu a zajišťují dodavatelské restaurátorské práce. Provozují depozitáře sbírek podle platných předpisů. Pracují na výzkumných úkolech ve smyslu naplnění poslání muzea a jejich příslušných výstupech formou publikací, výstav, závěrečných správ apod. Mimo to zajišťují odbornou přípravu výstav, přednášek a řady dalších akcí. Odpovídají za odbornou stránku stálých expozic a výstav muzea po stránce historie. A jako každý správný muzejník stále něco stěhují a přenášejí.

,
 
Obrazová příloha