Muzeum Sokolov, p.o. Karlovarského kraje

Muzeum Sokolov zajišťuje rozsáhlou sbírkotvornou, dokumentační, vědeckou a kulturní činnost a provozuje pro veřejnost tři historické objekty se stálými muzejními expozicemi:

Zámek Sokolov

Sokolov je poprvé písemně připomínán r. 1279. Původní kruhová tvrz s palácem u prostřed byla kolem roku 1480 zcela přestavěna na pozdně gotický hrad téměř čtvercového půdorysu s nárožními věžemi. V pol. 16 století byl hrad přestavěn na renesanční zámek, který byl težce poničen požáry za 30-ti leté války. V roce 1622 získal zámek rod Nosticů, který držel Sokolov až do roku 1945. Roku 1663 byl objekt barokizován a v r. 1805 přestavěn v klasicistním stylu. Muzeum je specializované na hornictví a návazné výroby. V expozici je prezentována příroda, dějiny a historie rudného a uhelného hornictví. Jsou zde k vidění nerosty z regionu, ukázky flóry a fauny, vývoj řemesel od pravěku po současnost, produkce porcelánu, krajek, hudebních nástrojů, apod. Součástí muzea jsou rozsáhlé výstavní sály pro pořádání krátkodobých výstav.

Umístění: Zámecká 2, Sokolov >>>

Hornické muzeum Krásno

Muzeum se rozkládá v prostoru historického cínového dolu Vilém, kde jsou zachovány těžní věž a šachetní budova, strojovna, budova dílen, vrátnice a trafostanice. V bývalé úpravně cínových rud je umístěn těžní parní stroj z dolu Marie z roku 1897 z Královského Poříčí. Je zde prezentována historie těžby rud a uhlí, mineralogie a geologie Slavkovského lesa, středověký důl Jeroným v Čisté, úpravnické technologie, rudní ložiska Českého masívu apod. Ve strojovně dolu Vilém je původní elektrický těžní stroj firmy Siemens z roku 1942. Lze zde navštívit ukázkovou štolu, expozici důlní dopravy, výstavu báňského záchranářství a jednu z nejstarších důlních trafostanic u nás. V areálu jsou instalovány ukázky kolejové dopravy rozchodu 900 mm užívané na povrchových dolech sokolovské pánve a rozchodu 600 mm užívané v podzemí slavkovského revíru.

Umístění: Cínová 408 Krásno >>>

Muzeum Jáchymov

Štola č. 1 byla ražena v rámci rozsáhlých průzkumných prací bývalými Jáchymovskými doly. Ražba byla zahájena dne 1.7.1952, čelby štoly ve vzdálenosti 230 m od portálu bylo dosaženo dne 1.9.1952. Ve vzdálenosti 178 m od portálu byla jižním směrem vyražena rozrážka v délce cca. 50 m, která zachycuje vydobytý prostor na žíle Evangelist z doby dobývání barevných kovů. Ve vzdálenosti cca 190 m od portálu prochází štola žílou Evangelist. Čelby jižní sledné chodby bylo dosaženo dne 1.12.1953, čímž pravděpodobně skončily na štole razicí práce.

Historické objekty zabezpečení štoly proti útěku politických vězňů jsou reprezentovány dvojicí ocelových uzavíracích mříží – katrů – v úvodní části štoly. Za katrem z kolejnic je pohled do opuštěné štoly, v pozadí původní výdřeva z 50. let. Ve štole je nainstalována nová kolejová důlní dráha o rozchodu 600 mm, ukázka důlní dopravy (důlní elektrický vrátek, výklopný vůz pro převoz vytěženého materiálu, osobní vůz pro přepravu pracovníků zvaný „Pullman“ pro 12 horníků a klanicový vůz pro přepravu delších předmětů). Ve štole jsou instalovány ukázky různých typů důlní výztuže, která slouží pro zabezpečení pracoviště v nezpevněné hornině nebo v kritických místec.

V nájmu muzea jsou i tzv. Mauthausenské schody, kudy procházeli političtí vězni z tábora Svornost na své pracoviště a zároveň i místo tohoto bývalého zajateckého tábora. V těchto místech je počítáno s dobudováním objektů „lágrových baráku“ ve stylu 50. let s expozicí k „Jáchymovskému peklu“, které budou propojeny s hornickým skanzenem přes stávající schody. Povrchový areál štoly č. 1 bude oplocen podobně, jako byly oploceny povrchy šachet, včetně ukázky strážních věží. Pro ilustraci zajištění pohybu potrestaných mezi táborem a šachtou bude obnoven koridor přístupu z tábora u dolu Svornost k šachtě.

Umístění: ul.Na Svornosti (ca 100 m vpravo za dolem Svornost směrem na Jáchymov Nové Město a Mariánskou) >>>

 
Obrazová příloha