Kontakty

Muzeum Sokolov, p.o.
Karlovarského kraje
  Muzeum
Sokolov
pobočka
Krásno
  Muzeum
Sokolov
pobočka
Jáchymov
  Muzeum
Sokolov
pobočka Jeroným
Zámecká 1   Cínová ul. č. 408   Štola č.1   Čistá čp.1
356 01 Sokolov   357 47 Krásno   Jáchymov   Čistá
tel.: 352 623 930,
       352 324 021
  tel.: 606 806 714   tel.: 352 324 023,
       601 289 121
  tel.: 736 202 710,
fax: 352 602 217            
 

e-mail: muzeum@muzeum-sokolov.czsekretariat@muzeum-sokolov.cz

adresa datové schránky: IDDS: rgqtbm7

 

KONTAKT NA JEDNOTLIVÉ PRACOVNÍKY
Úsek ředitele :    
Ing. Michael Rund
(ředitel)
 
rund@muzeum-sokolov.cz tel.: 352 324 022
Jitka Petránková
(ekonomka)
 
     
Ekonomicko správní úsek:  
ekonom@muzeum-sokolov.cz
Petra Pospíšilová
(majetková účetní)
 
Ing. Radovan Kalivoda  
(referent majetkové správy)
 

kalivoda@muzeum-sokolov.cz tel.: 352 324 028

Roman Pleier
(konzervátor, údržba)
 

pleier@muzeum-sokolov.cz tel.: 352 623 930

     
Historické oddělení:    
Mgr. Romana Beranová Vaicová
(vedoucí historického oddělení, kurátor sbírkových předmětů)
 
beranova@muzeum-sokolov.cz tel.: 352 324 023
Jiří Beran
(kurátor sbírkových předmětů)
 
beran@muzeum-sokolov.cz tel.: 352 324 023
Bc. Jiří Pešek
(knihovník)
 
pesek@muzeum-sokolov.cz tel.: 352 623 930
Bc. Jitka Třísková
(práce s dětmi a mládeží)
 
triskova@muzeum-sokolov.cz tel.: 352 623 930
Světlana Kuncová
(dokumentátor, výstavnictví)
 
     
Přírodovědné oddělení:    
RNDr. Jaroslav Michálek
(vedoucí přírodovědného oddělení, kurátor sbírkových předmětů)
 
michalek@muzeum-sokolov.cz tel.: 352 324 024
Ing. Petr Uhlík
(kurátor sbírkových předmětů)
 
uhlik@muzeum-sokolov.cz tel.: 352 324 024
     
Česko-bavorský geopark:    
Bc. Jiří Loskot
(vedoucí úseku, správce památkových objektů )
 
loskot@muzeum-sokolov.cz tel.: 352 324 027
Věra Plesníková