Odborná knihovna

Při muzeu pracuje odborná muzejní knihovna, která spravuje přibližně 5200 svazků včetně historického fondu. Slouží pro vlastní práci muzea i pro širokou veřejnost. Zaměření knihovního fondu je především na obory, ve kterých působí odborně muzeum jako celek, tj. především hornictví a příbuzné obory, obecné a regionální dějiny, specializované odborné publikace (umění, porcelán aj.) přírodní vědy (botanika, geologie, ekologie aj.). Velmi významná a v regionu ojedinělá je německá část knihovny s regionální literaturou i časopisy ve vazbě na Sokolovsko.

Knihovna má pouze prezenční provoz, neboť slouží pro každodenní práci muzea a také obsahuje značně drahé publikace. Publikace je možné studovat pouze v badatelně muzea. Budeme se Vám věnovat po předchozí domluvě.

 

 
Obrazová příloha