Hornické muzeum Jáchymov

Štola č. 1 byla ražena v rámci rozsáhlých průzkumných prací bývalými Jáchymovskými doly. Ražba byla zahájena dne 1.7.1952, čelby štoly ve vzdálenosti 230 m od portálu bylo dosaženo dne 1.9.1952. Ve vzdálenosti 178 m od portálu byla jižním směrem vyražena rozrážka v délce cca. 50 m, která zachycuje vydobytý prostor na žíle Evangelist z doby dobývání barevných kovů. Ve vzdálenosti cca 190 m od portálu prochází štola žílou Evangelist. Čelby jižní sledné chodby bylo dosaženo dne 1.12.1953, čímž pravděpodobně skončily na štole razicí práce.

V polovině 90. let zpřístupnila skupina nadšenců, sdružených v hornickém spolku Barbora ústí štoly č. 1. Cílem spolku bylo zřídit na štole č. 1 hornický skanzen. Členům spolku, v čele se starostkou paní Libuší Rudolfovou se do roku 2005 podařilo získat pronájem pozemků od města Jáchymov a štoly od státního podniku Diamo SUL Příbram. Spolku se ale nepodařilo získat dostatek finančních prostředků a proto v roce 2005 došlo k dohodě a správu areálu a štoly převzal Krajský úřad Karlovarského kraje, který je zřizovatelem Krajského muzea Karlovarského kraje. Rada města Jáchymov odsouhlasila na svém zasedání pronájmem pozemků Krajskému muzeu, na dobu určitou do 31.7.2055. Rada KK schválila pronájem důlního díla, Štoly č. 1, dolového pole Svornost v Jáchymově na dobu určitou s platností do 31.7.2035. S Hornickým spolkem Barbora byla sepsána kupní smlouva, kde Hornický spolek prodává Krajskému muzeu veškerý železný a jiný materiál uložený v oploceném areálu štoly č. 1 v Jáchymově.

V létě roku 2006 započaly stavební práce. V první etapě bylo provedeno odvodnění nad štolou, oprava vstupního portálu, instalace větrání a elektro rozvodů. Druhá etapa stavebních prací probíhala v roce 2007 a v jejím rámci proběhla demontáž kolejí, odvodnění a úprava počvy a nainstalovány byly jednotlivé druhy výztuží.

V roce 2008 probíhěhla třetí etapa – instalace nové kolejové dráhy. Tato etapa měla být původně dokončená na podzim roku 2008, ale díky vstřícnosti stavební firmy byla ukončena již v květnu 2008. Již v závěru stavebních prací prováděli pracovníci KMKK,p.o., Muzeum Sokolov úklidové práce v areálu, podíleli se na vyčištění štoly a následně vybudovali tuto zatím skromnou expozici.

Umístění: ul.Na Svornosti (ca 100 m vpravo za dolem Svornost směrem na Jáchymov Nové Město a Mariánskou) >>>

 

 

 
Obrazová příloha