Rolava - Sauersack
Zaniklé obce regionu >>> Západní Krušné hory  

Název obce byl odvozen od polohy na bažinatých loukách. Český název Rolava byl odvozen od pojmenování obcí protékající říčky Rolavy a stanoven byl v roce 1947. Osada byla založena zřejmě v 1. polovině 17. století, i když cín se zde rýžoval již dříve. První písemná zpráva je z roku 1654, kdy je uvedena v berní rule. Zánik obce způsobilo její vylidnění po odsunu německého obyvatelstva a její začlenění do pohraničního pásma v roce 1951.  Tím bylo znemožněno její případné dosídlení a následně proběhla i demolice zde stojících stavení – přežilo jen jediné. Na základech ostatních domů vyrůstají mladé smrky. Úpadek hornictví v polovině 19. století nutil obyvatele hledat nové zdroje obživy. Vedle paličkování, které se zde rozvíjelo již od 17. století, to bylo od 19. století také vyšívání tylu a výroba perleťových knoflíků. Tyto ruční práce byly záležitostí celé rodiny – paličkovaly nejen ženy, ale i muži. Od 20. let 20. století se na Rolavě šily  bavlněné i kožené rukavice pro firmy v Aši a Perninku. Z významnějších staveb stála v Rolavě  krátce kaple Panny Marie Pomocné z let 1826 – 1827. Kaple stála nedaleko čp. 148, pozdější pošty a dnes jediného rolavského domu.  V obci byla nejdříve jednotřídní a od roku 1890 nová, čtyřtřídní škola. V letech 1913 – 1914 byla postavena nová silnice z Přebuzi do Stříbrné, která procházela i Rolavou. Ze spolků působili v Rolavě dobrovolní hasiči, váleční veteráni, zemědělský a hudební spolek. Rolavští měli také svoji vlastní kapelu. Pošta byla nejdříve v Přebuzi, ve 30. letech získala Rolava svoji vlastní poštu. Kostel byl v Přebuzi.  

Vývoj počtu domů a obyvatel:

1869          132 domů                  1024 obyvatel

1900          158 domů                  1061 obyvatel

1930          157 domů                  1016 obyvatel


23. únor 2004, Mgr. Romana Vaicová
 
Obrazová příloha