Jelení - Hirschenstand
Zaniklé obce regionu >>> Západní Krušné hory  

K vysvětlení pojmenování obce slouží dva výklady. Podle prvního byl název odvozen od hojnosti jelenů v oblasti (Hirsch = jelen, Stand = stání, stanoviště), od toho je odvozeno i české pojmenování stanovené v roce 1947. Podle druhé verze byl název vsi odvozen od prvního těžaře v této oblasti, který se jmenoval Hirsch. I když rýžování cínu v této oblasti má dlouhou tradici, k trvalému osídlení došlo až v průběhu 17. století. Prvně je Jelení písemně uvedeno v Berní rule z roku 1654. Jelení zaniklo v důsledku odsunu německého obyvatelstva a následném začlenění do pohraničního pásma. Demolicím uniklo jen několik domů, jeden z nich dnes slouží jako penzion. Sláva Jelení byla založena na těžbě cínu, kterou nepodlomila ani třicetiletá válka. K úpadku těžby začalo docházet až v 18. století a dovršením zkázy byl dovoz levného cínu ze zámoří od poloviny 19. století. Z významných staveb stál v Jelení kostel sv. Antonína Paduánského z roku 1832 s klasicistním zařízením. Kostel byl v 50. letech 20. století úmyslně podpálen a následně demolován. V blízkosti kostela stála fara a mezi kostelem a farou byla v polovině 19. století postavena škola.  Od roku 1930 bylo Jelení pravidelnou autobusovou linkou spojeno s Novými Hamry a Nejdkem. V té době již bylo Jelení oblíbeným letoviskem. Ze spolků zde působili dobrovolní hasiči,  váleční veteráni, střelecký spolek, mužský pěvecký sbor  a za 1. republiky byl založen vojenský spolek, tělocvičný spolek a ochotnické divadlo. V obci byla pošta a vzhledem k blízkosti hranic také celní úřad.    

Vývoj počtu domů a obyvatel:

1869          148 domů                  1193 obyvatel

1900          165 domů                  1017 obyvatel

1930          139 domů                    834 obyvatel  


23. únor 2004, Mgr. Romana Vaicová
 
Obrazová příloha